Psykoterapeutti Jaana Jokela

- Psykoterapiaa ja työnohjausta -

Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävä psykologinen hoitomuoto. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia pyrkii lievittämään psyykkisiä ongelmia sekä lisäämään toimintakykyä ja mielen hyvinvointia. Se auttaa elämän kriiseissä ja kipukohdissa, kun ahdistaa tai on masentunut.

Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi useiden eri psyykkisten häiriöiden hoidossa. Keskeistä on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, joka tarjoaa turvalliset puitteet tarkastella omiakokemuksia, tunteita ja ihmissuhteita.  Psykoterapiakeskusteluja on yleensä 1–2 kertaa viikossa ja terapia kestää yleeensä 1–3 vuotta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakaskeskeistä, tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen suuntautunutta voimavarakeskeistä psykoterapiaa. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa katse on tulevaisuudessa menneisyyttä unohtamatta, sillä nykyhetkessä elää kaikki aikakaudet, niin menneisyys nykyisyys ja jopa tulevaisuuskin. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa korostuu toiveikkuuden merkitys, mikä auttaa ihmisiä näkemään tulevaisuuden, jossa voidaan elää tervettä, tyytyväistä ja hyvää elämää.

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, minun tehtävänäni on auttaa sinua löytämään omat voimavarasi ja vahvuutesi päästäksesi tämän hetken hankaluuksista eteenpäin ja löytääksesi itsesi takaisin.

Lyhytterapia

Psykoterapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytpsykoterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan. Ratkaisukeskeinen lyhytpsykoterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

Työnohjaus

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.”(Storyn määritelmä)

Työnohjaus auttaa ymmärtämään omaa työtään ja selkeyttämään oman ammatillisen kehityksen suuntaa. Työnohjaus auttaa säätelemään työn kuormittavuutta ja auttaa työyhteisön haasteiden kohtaamisessa ja eteenpäin menemisessä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että työnohjaus parantaa työn laatua ja lisää työhyvinvointia.

Ratkaisusuuntautuneessa toimintatavassa keskitytään menemään eteenpäin toivottuun suuntaan, eikä niinkään pysähdytä ongelmiin. Työnohjaajan tehtävänä on pitää prosessi tavoitteen suuntaan käynnissä, jotta pystytään löytämään askeleita toivottuun suuntaan.

Jaana Jokela

Minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä. Olen

  • Psykiatrisen sairaanhoidon ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja
  • Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja minulla on Kela -pätevyys yksilöterapiaan.
  • Työnohjaaja, Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen

Martta-koira, rodultaan Coton de tulear, on mukana terapiatapaamisissa.  Olemme Martan kanssa läpäisseet soveltuvuuskokeen ja pääsimme näin koira-avusteisen toiminnan koulutukseen Terapiakoira Akatemiaan. Koulutus päättyy maaliskuussa 2024.  Martan rooli on tuoda läsnäolollaan iloa ja rentoutta ja maadoittavaa hyvää terapiatilaan.

Miten hakeutua psykoterapiaan

  • Itsemaksavana voit ottaa suoraan yhteyttä minuun puhelimitse tai s-postilla.
  • Kelan Kuntoutuspsykoterapiaan tarvitset psykiatrin B-lausunnon. Lisätietoa täältä.
  • Terapiakäynnin hinta: 45 min/80€
  • Minulla on vastaanotto Merikarvialla ja Porissa.
Scroll to Top
Call Now Button